Any 2018


Accés a la tramitació autenticada, accés a la meva carpeta i accés a les notificacions electròniques.
Tramitar, enviar documents i pagar en línia amb autenticació IdCAT Mòbil/signatura ordinària. Modificar dades personals accedint amb IdCAT Mòbil, accés a La meva carpeta i a La meva carpeta de Canal Empresa amb IdCAT Mòbil. Accés a les notificacions amb IdCAT Mòbil/Paraula de pas.
Accés a la tramitació autenticada, accés a la meva carpeta i accés a les notificacions electròniques.
Accés a la tramitació autenticada, accés a la meva carpeta i accés a les notificacions electròniques.
Indisponibilitat dels serveis de tramitació autenticada i amb signatura (certificat), enviament de documents i pagament en línia amb i sense autenticació.
No es podran fer pagaments en línia a través dels portals: Tràmits Gencat i Canal Empresa.
Tramitació amb autenticació, accés a la meva carpeta i accés a les notificacions electròniques.
A causa d’una intervenció planificada, no estaran operatius els serveis següents: Serveis de tramitació autenticada amb idCAT Mòbil i amb signatura, enviament de documents amb autenticació idCAT Mòbil, pagament en línia amb idCAT Mòbil, accés a La meva carpeta i a La meva carpeta del Canal Empresa amb idCAT Mòbil, accés a les notificacions electròniques i modificació de les dades personals a la Seu electrònica amb idCAT Mòbil.
Tramitació electrònica: Indisponibilitat dels serveis de tramitació autenticada amb idCAT Mòbil i amb signatura, enviament de documents amb autenticació idCAT Mòbil, pagament en línia amb idCAT Mòbil, accés a La meva carpeta i a La meva carpeta del Canal Empresa amb idCAT Mòbil, accés a les notificacions electròniques i modificació de les dades personals a la Seu electrònica idCAT Mòbil.
Indisponibilitat dels serveis de tramitació autenticada i amb signatura, enviament de documents amb autenticació, pagament en línia, accés a La meva carpeta, a La meva carpeta del Canal Empresa, accés a les notificacions electròniques i modificació de les dades personals a la Seu electrònica.
Tramitar amb autenticació/signatura ordinària, adjuntar documents, enviar documents, pagar en línia, entrar a la carpeta, accés a les notificacions i pagar en línia. Modificar dades personals.
Indisponibilitat dels serveis de tramitació autenticada i amb signatura, enviament de documents amb autenticació, pagament en línia, accés a La meva carpeta, a La meva carpeta del Canal Empresa, accés a les notificacions electròniques i modificació de les dades personals a la Seu electrònica.
Tramitar amb autenticació/signatura ordinària i amb signatura de la sol·licitud (certificat). Adjuntar document amb signatura a la sol·licitud. Enviar document amb autenticació. Pagar en línia amb autenticació. Consultar apunts carpeta amb autenticació. Entrar a la carpeta. Modificar dades personals. Accés a la carpeta de l'empresa. Accés a les notificacions.
Indisponibilitat dels serveis de tramitació autenticada i amb signatura, enviament de documents amb autenticació, pagament en línia, accés a La meva carpeta, a La meva carpeta del Canal Empresa i modificació de les dades personals a la Seu electrònica.
Indisponibilitat dels serveis de tramitació autenticada i amb signatura, enviament de documents amb autenticació i amb signatura, pagament en línia amb autenticació, modificació de dades de la Seu electrònica, accés a La meva carpeta, a La meva carpeta del Canal Empresa i a les notificacions electròniques.
Problemes en l'ús del certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Indisponibilitat dels serveis de tramitació autenticada i amb signatura, enviament de documents amb autenticació i amb signatura, pagament en línia amb autenticació, accés a La meva carpeta, a La meva carpeta del Canal Empresa i a les notificacions electròniques.

Any 2017


Indisponibilitat dels serveis de tramitació autenticada i amb signatura, enviament de documents amb autenticació i amb signatura, pagament en línia amb autenticació, accés a La meva carpeta i accés a La meva carpeta del Canal Empresa.
Problemes en el servei d’enviament massiu d’SMS, que afecten la tramitació autenticada amb IdCatMòbil, l’accés a la meva carpeta amb IdCatMòbil i l’accés a notificacions electròniques amb paraula de pas d’un sol ús per SMS.
Per una incidència en el sistema, hi ha problemes per accedir a la tramitació autenticada, La meva carpeta i les notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Impossibilitat de fer tràmits en línia i presentar factures electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Pagaments en línia des dels portals corporatius Tràmits Gencat i Canal Empresa.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Pagaments en línia des dels portals corporatius Tràmits Gencat i Canal Empresa.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Tall de servei a la plataforma de Gestió de Serveis i Tràmits.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Tramitació electrònica: Problemes en l'ús del certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre entre les 8.00 h i 10.30 h del 20 de de setembre de 2017.
La tramitació telemàtica ha estat inoperativa entre les 16 i les 20 h del 15 de setembre.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Des del divendres, 25 d'agost a les 18:00 hores, i fins dilluns, 28 d'agost, a les 07:00 hores, s'ha produït un tall de servei a les notificacions electròniques per causes de manteniment tècnic. En aquelles notificacions que hagin finalitzat termini en aquestes dates, s'ha allargat el termini automàticament dos dies.
Des del divendres, 18 d'agost a les 18:00 hores, i fins dilluns, 21 d'agost, a les 07:00 hores, s'ha produït un tall de servei a les notificacions electròniques per causes de manteniment tècnic. En aquelles notificacions que hagin finalitzat termini en aquestes dates, s'ha allargat el termini automàticament dos dies.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a "la meva carpeta".
Degradació dels circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació dels circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació dels circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta”.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació dels circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació dels circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació del circuit de lliurament de sol·licituds de tràmits.
Degradació del circuit de lliurament de sol·licituds de tràmits.
Indisponiblitat dels circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació dels circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació, accés a “la meva carpeta” i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació i notificacions electròniques.
A causa d’una intervenció planificada, els serveis següents no funcionaran a Tràmits Gencat i Canal Empresa: Accés a “la meva carpeta”; tramitació autenticada de sol·licituds de tràmits; accés a notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació de circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Errors intermitents en el procés d’autenticació als portals corporatius Tràmits Gencat i Canal Empresa, amb afectació: accés a “la meva carpeta” i tramitacions autenticades.
Errors intermitents en el procés d’autenticació als portals corporatius Tràmits Gencat i Canal Empresa, amb afectació: accés a “la meva carpeta” i tramitacions autenticades.
S’ha detectat una incidència en la plataforma de tramitació corporativa que està afectant a GSIT.
Degradació de circuits de tramitació i notificacions electròniques.
Degradació del circuit de lliurament de sol·licituds de tràmits.
El servei per donar-se d'alta a IDCat Mòbil no funciona.
S’ha detectat una incidència que està afectant a l’accés als portals.

Any 2016


Degut a una incidència al servei VALID del CAOC, no és possible l’autenticació als portals corporatius Tràmits Gencat i Canal Empresa.
S’ha detectat una incidència que està afectant a la plataforma de tramitació corporativa amb afectació a tots els circuits.
S’ha detectat una incidència que està afectant a la plataforma de tramitació corporativa amb afectació a tots els circuits.
Per una incidència en el sistema VALid del CAOC, en aquests moments no és possible l’autenticació a ‘la meva carpeta’ dins els portals corporatius de Tràmits Gencat i Canal Empresa. També està afectat el circuit de tramitació de sol·licituds autenticades, i l’accés a notificacions electròniques amb certificat digital.
Per una incidència en el sistema VALid del CAOC, en aquests moments no és possible l’autenticació a ‘la meva carpeta’ dins els portals corporatius de Tràmits Gencat i Canal Empresa. També està afectat el circuit de tramitació de sol·licituds autenticades, i l’accés a notificacions electròniques amb certificat digital.
S’ha detectat una incidència que afecta el lliurament de sol·licituds, adjunts a posteriori i pagament on-line i la gestió de notificacions.
S’ha detectat una incidència que afecta el lliurament de sol·licituds, adjunts a posteriori i pagament on-line i la gestió de notificacions.
S'ha detectat una incidència al sistema VÀLid del Consorci AOC que afecta a l’autenticació dins els portals corporatius de tramitació. Els circuits afectats són l’accés a ‘la meva carpeta’, tramitacions autenticades i accés a notificacions electròniques mitjançant certificat digital.
S'ha detectat una incidència que està afectant a la plataforma de tramitació corporativa. Estan afectats el lliurament de sol•licituds, adjunts a posteriori, pagament en línia i la gestió de notificacions.
Degradació en la Plataforma de Tramitació Corporativa que afecta en la presentació de sol·licituds i en tots els circuits de tramitació.
Per motius tècnics i tasques de manteniment entre les 20.00 h de dissabte 8 d’octubre i les 11.00 h del matí de diumenge 9 d’octubre s’han vist afectades diverses funcionalitats del web del Servei Català de Trànsit, concretament les pàgines d’Incidències Viàries i del Mapa Continu de Trànsit. En l’horari especificat, s’interromp l’actualització de la informació de l’estat del trànsit de les carreteres catalanes.
A més, també van restar inoperatius els Tràmits Electrònics com la presentació d’al·legacions i recursos del procediment sancionador de trànsit i el pagament de sancions.
Al llarg del dia hi ha hagut una degradació del circuit de lliurament de sol·licituds de tràmits.
Al llarg del dia hi ha hagut una degradació del circuit de lliurament de sol·licituds de tràmits.
Al llarg del dia hi ha hagut una degradació del circuit de lliurament de sol·licituds de tràmits.
Per tasques de manteniment del servei de registre, el servei eFACT d’entrada de factures electròniques romandrà tallat del divendres 16 de setembre a les 14.30 h i fins dissabte 17 a les 12.00 h. Les factures lliurades en aquest interval de temps s’acumularan –no hi haurà rebuig- i s’enviaran posteriorment al registre.
A partir de les 15.00 h els serveis de consulta proporcionats per la D.G. del Cadastre es veuran interromputs per tasques de manteniment per part de l’emissor de les dades. La durada estimada de la intervenció és de 3 hores.
A causa d'una incidència no és possible l’autenticació a ‘la meva carpeta’ ni realitzar tramitacions autenticades.
A causa d'una incidència no és possible realitzar tramitacions.
A causa d'una incidència no és possible l’autenticació a ‘la meva carpeta’ ni realitzar tramitacions autenticades.
A causa d'una incidència no és possible l’autenticació a ‘la meva carpeta’ ni realitzar tramitacions autenticades.
El servei d’@Firma està patint talls puntuals d’indisponibilitat del servei. Això afecta a la validació de certificats i signatures de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, per la qual cosa és possible que algunes validacions fallin.
No es podrà accedir a “la meva carpeta”. No es podran realitzar tramitacions que siguin amb autenticació obligatòria. No es podrà accedir a les notificacions electròniques. Ni tan sols en el cas de notificacions accessibles amb paraula de pas.
S'ha detectat una incidència al sistema que no permet l’accés a ‘La meva carpeta’, tant a Tràmits gencat com a Canal Empresa.
A causa de tasques de manteniment planificades entre les 21 hores del dia 10 de juny de 2016 i les 6 hores del dia 11 de juny, els serveis següents no funcionaran:
  • No serà possible autenticar-se a “la meva carpeta”
  • No es podran realitzar tràmits que requereixen autenticació per la seva tramitació
  • No es podran realitzar Sol·licituds d’Accés a Informació Pública
  • No serà possible l’accés a notificacions electròniques

A més, l’eFACT (Punt General d’entrada de factures electròniques de Catalunya) també es veurà afectat fins al dilluns 13 a les 9:00 h. Les factures electròniques lliurades durant aquest interval seran acumulades pel servei eFACT (no hi haurà rebuig) i posteriorment enviades a registrar un cop la intervenció a l’eFACT hagi finalitzat.

Us informem que, per una incidència tècnica no és possible no és possible tramitar, pagar i fer aportacions de documentació a la plataforma de tramitació en línia de la Generalitat de Catalunya. Disculpeu les molèsties.
Us informem que, per una incidència no és possible enviar formularis amb als certificats digitals de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a la plataforma de tramitació en línia de la Generalitat de Catalunya. Si detecteu aquesta incidència, envieu un comunicat de bústia de contacte i indiqueu el tràmit per al qual voleu enviar el formulari. Afegiu el formulari com a adjunt i rebreu indicacions concretes sobre com procedir.
A causa d’una incidència tècnica no és possible autenticar-se a la plataforma de tramitació corporativa. Del 23 de maig de 2016 a les 17 h fins al 24 de maig del 2016 a les 8 h
El 13 de maig entre les 17 i les 20 h, hi haurà un tall de servei de la plataforma corporativa de tràmits. Mentre duri l'afectació no es podran realitzar sol·licituds de tràmits. Disculpeu les molèsties.
El 29 d'abril entre les 17 i les 20 h, hi haurà un tall de servei de la plataforma corporativa de tràmits. Mentre duri l'afectació no es podran realitzar sol·licituds de tràmits. Disculpeu les molèsties.
Problemes per fer pagaments amb la plataforma electrònica des del 7 fins al 9 de maig a les 18.00 hores a causa d’una incidència tècnica.
Us informem que el proper dia 27 d’abril, entre les 16 i 17 h, hi haurà un tall de servei de la plataforma corporativa de tràmits. Mentre duri l’afectació no es podran realitzar sol·licituds de tràmits, enviar documents, ni fer pagaments electrònics. Disculpeu les molèsties.
Us informem que, per una incidència que afecta la plataforma Tràmits gencat, no és possible realitzar pagaments de taxes.
Us informem que, per una incidència que afecta la plataforma Tràmits gencat, no és possible signar formularis amb certificat digital.
Per una incidència, s'ha produït un tall que afecta la plataforma Tràmits gencat.

Any 2015


Per una incidència, s'ha produït un tall que afecta la plataforma Tràmits gencat.
Per una actuació en el nus de comunicació de la Generalitat, hi haurà un tall de servei en diverses webs de la Generalitat que poden afectar la tramitació. El tall tindrà una durada de 30 minuts, entre la 1 hores i la 1.30 hores, del 21 de novembre. Posteriorment hi pot haver talls intermitents que es resoldran al més aviat possible. Disculpeu les molèsties.
Us informem que, per tall de servei, els dies 14 i 15 de novembre no funcionaràn els següents tràmits: Llicència de caça, Permís de pesca en zona controlada i competicions, Llicència de pescar recreativa de superficie, Llicència de pesca subaquàtica i Autorització de moviment de bestiar.
Us informem que, per una incidència que afecta la plataforma Tràmits gencat, no funcionen les notificacions electròniques ni es pot accedir a "La meva carpeta".
Us informem que, per una incidència que afecta la plataforma Tràmits gencat, no es poden tramitar noves sol·licituds. Alternativament podeu presentar les sol·licituds en paper a les oficines de registre de la Generalitat pròpies i concertades. Consulteu horaris en aquest enllaç.
Us informem que, per una incidència que ha afectat la plataforma Tràmits gencat, no s'han pogut tramitar noves sol·licituds ni adjuntar documents als formularis des del divendres 16 d'octubre a les 19 hores fins al dilluns 19 d'octubre a les 16 hores.
Per tasques de manteniment. El web gencat i els serveis de tramitació electrònica restaran interromputs.
Per tasques de transformació i migració de la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat, el serveis de Tràmits gencat i de Canal Empresa no estaran operatius des de les 20.00 h de divendres 12 de juny de 2015 fins a les 8.00 h de dilluns, 15 de juny de 2015.

Alternativament durant el matí de dissabte hi ha obertes les oficines de registre de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. Consulteu horaris en aquest enllaç.
Per tasques de transformació i migració del sistema de registre de documents de la Generalitat, el servei de tramitació electrònica de Tràmits gencat i de Canal Empresa no estarà operatiu per a la majoria de tràmits des de les 18.00 h del dia 20 de març fins a les 7.00 h del dia 23 de març.

Alternativament durant el matí de dissabte hi ha obertes les oficines de registre de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. Consulteu horaris en aquest enllaç.
Per tasques de manteniment tècnic, el servei de tramitació electrònica de Tràmits gencat i de Canal Empresa no estarà operatiu per a la majoria de tràmits des de les 16.00 h del dia 23 de gener fins a les 8.00 h del dia 26 de gener.

Alternativament durant la tarda de divendres o durant el matí de dissabte hi ha obertes les oficines de registre de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. Consulteu horaris en aquest enllaç.

Any 2014


Tall en el Tauler electrònic per tasques de manteniment.

Només té efectes al còmput de terminis per als edictes que es publiquen únicament al Tauler electrònic, corresponents a la matèria 'Empresa i Ocupació' i a la Procedència 'Inspecció de treball/Sancions' o 'Treball/Sancions', en que el termini de publicació s’allarga un dia més.