actuaciˇ administrativa produ´da per un sistema d'informaciˇ adequadament programat sense necessitat d'intervenciˇ d'una persona fÝsica en cada cas singular. Inclou la producciˇ d'actes de trÓmit o resolutoris de procediments, aixÝ com mers actes de comunicaciˇ.
capacitat d'accÚs al web i als seus continguts per totes les persones independentment de la discapacitat (fÝsica, intelĚlectual o tŔcnica) que presentin o de les quŔ se'n derivin del context d'˙s (tecnol˛giques o ambientals). Aquesta qualitat estÓ relacionada amb la usabilitat.
identificador d'un equip o sistema electr˛nic des del qual es proveeix d'informaciˇ o serveis a una xarxa de comunicacions.
sistema que ofereix emmagatzematge segur per a tots els documents i fitxers relacionats amb cada expedient, gestionant el cicle de la vida de cada document des de la seva creaciˇ i registre fins el seu arxiu definitiu (preservaciˇ i cust˛dia).

A mÚs de la funcionalitat d'emmagatzematge, permet la recuperaciˇ i consulta dels documents de cada procediment administratiu, tant per part del personal de l'Administraciˇ com per part de la persona interessada en el procediment.

L'emmagatzematge ha de ser segur (arxiu securitzat). En particular haurÓ d'assegurar la identificaciˇ i el control d'accessos.
acreditaciˇ per mitjans electr˛nics de la identitat d'una persona o entitat i del personal al servei de l'Administraciˇ de la Generalitat, del contingut de la voluntat expressada en les seves interaccions m˙tues davant l'Administraciˇ de la Generalitat de Catalunya i del contingut, la integritat i l'autoria dels documents.
propietat o caracterÝstica consistent en el fet que una entitat Ús qui diu que Ús o bÚ que garanteix la font de la qual procedeixen les dades.
document electr˛nic signat per una entitat de certificaciˇ que permet signar per mitjans electr˛nics de manera segura ja que garanteix a terceres persones la identitat de la persona que n'Ús posse´dora quan realitza una transacciˇ electr˛nica. El certificat digital pot estar en diferents suports o dispositius (un fitxer, un llapis de mem˛ria o una targeta).
informaciˇ de qualsevol naturalesa en forma electr˛nica arxivada en un suport electr˛nic segons un format determinat i susceptible d'identificaciˇ i tractament diferenciat.
esdeveniment inesperat o no desitjat amb conseqŘŔncies en detriment de la seguretat del sistema d'informaciˇ.
propietat o caracterÝstica consistent en el fet que l'actiu d'informaciˇ no ha estat alterat de manera no autoritzada.
capacitat que tenen les organitzacions per a compartir la informaciˇ de quŔ disposen en els seus sistemes d'informaciˇ i en els procediments als quals donen suport, per assolir uns objectius comuns i possibilitar l'intercanvi d'informaciˇ entre aquests.
sistema que permet l'enviament de comunicacions escrites i missatges en general a persones interessades seguint les regles i protocols oficials de la notificaciˇ electr˛nica. D'una banda, ha de realitzar l'avÝs a la persona receptora de la notificaciˇ i, d'altra banda, ha de permetre l'accÚs electr˛nic a la lectura de les notificacions. El sistema ha de tenir constÓncia de la recepciˇ, accÚs i lectura de les notificacions per part del personal usuari.
conjunt de pÓgines web agrupades en un domini d'Internet l'objectiu del qual Ús oferir a les persones usuÓries, de manera fÓcil i integrada, l'accÚs a una sŔrie de recursos i de serveis adrešats a resoldre necessitats especÝfiques d'un grup de persones o l'accÚs a la informaciˇ i serveis d'una instituciˇ p˙blica.
registre establert per a la recepciˇ o sortida de solĚlicituds, escrits o comunicacions que es tramiten per mitjans telemÓtics i que funciona durant les 24 hores tots els dies de l'any.

Les tasques fonamentals del registre electr˛nic consisteixen en prendre una referŔncia de temps, anotar l'assentament de la entrada/sortida, desar les dades de la presentaciˇ de la informaciˇ i tornar un acusament de rebuda amb el n˙mero de registre i moment de la presentaciˇ.
capacitat de les xarxes o dels sistemes d'informaciˇ de resistir, amb un determinat nivell de confianša, els accidents o les accions ilĚlÝcites o malintencionades que comprometin la disponibilitat, autenticitat, integritat i confidencialitat de les dades emmagatzemades o transmeses i dels serveis que les xarxes i els sistemes esmentats ofereixen o fan accessibles.
serveis prestats per un sistema amb autoritzaciˇ concedida per l'autoritat responsable, per a tractar un tipus d'informaciˇ determinada, en unes condicions precises de les dimensions de seguretat, d'acord amb el seu concepte d'operaciˇ.
conjunt de dades en format electr˛nic, consignades juntament a altres o associades amb aquestes que es poden utilitzar com a mitjÓ d'identificaciˇ de la persona signant.
acciˇ emmarcada en un procediment administratiu que es realitza mitjanšant l'˙s de les tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ, tant per part de la ciutadania, empreses i entitats en relaciˇ amb el seus expedients administratius; com per part del personal al servei de l'Administraciˇ de la Generalitat, en relaciˇ amb la seva respectiva gestiˇ interna.
propietat o caracterÝstica consistent en el fet que les actuacions d'una entitat poden ser imputades exclusivament a aquesta entitat.
capacitat d'un software de ser comprŔs, aprŔs, utilitzat i ser atractiu per a la persona usuÓria, en condicions especÝfiques d'˙s (ISO/IEC 9126).
punts dŔbils dels sistemes d'informaciˇ que poden ser aprofitats per amenaces externes.