Servei de suport a la realització de tràmits electrònics en nom de la ciutadania

Per a les tramitacions electròniques que requereixin la identificació o autenticació per mitjans electrònics, en el cas que les persones interessades (físiques o ens sense personalitat jurídica) no disposin del certificat digital necessari per a la realització d’aquests tràmits es poden adreçar a les oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

El personal d’aquests oficines està habilitat i pot realitzar vàlidament la identificació i autenticació de les persones interessades i, posteriorment, realitzar els tràmits electrònics en el seu nom, tal i com estableixen la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica.

Prèviament a la realització del tràmit és necessari el consentiment exprés de la persona, en nom de la qual es fa el tràmit, mitjançant la signatura d’un document d’autorització ja que d’aquest fet ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi.

Les oficines que presten aquest servei són:

 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Barcelona
  C/ Sant Honorat, 1-3
  08002 Barcelona (Barcelonès).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de la Cerdanya
  Pl. del Rec, 5
  17520 Puigcerdà (Cerdanya).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona
  Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici Santa Caterina)
  17002 Girona (Gironès).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Lleida
  C/Lluís Companys, 1
  25003 Lleida (Segrià).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Tarragona
  C/Sant Francesc, 3
  43003 Tarragona (Tarragonès).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Terres de l’Ebre
  C/Jaume I, 2-4
  43870 Amposta (Montsià).